„Žaliavas ir išteklius tausojančių gamybos priemonių diegimas UAB „Politeca“

Projekto finansavimas

Parama skirta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ 

Projekto bendra vertė – 683.080,00 Eur, Europos regioninės plėtros fondo finansavimas sudaro 237.680,00 Eur. 

Projekto tikslas

Iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojamo projekto parama bus panaudota, siekiant įmonėje UAB „Politeca“  įgyvendinti darnios plėtros veiksnius, mažinant aplinkai nepalankių medžiagų ir žaliavų naudojimą bendrovės gamybos procesuose.

Projekto įgyvendinimo metu įsigyjama technologinė apdirbimo įranga, kurios dėka mažės įmonės ūkinės veiklos poveikis aplinkai.  

Įgyvendinus projektą, bus atsisakoma arba mažinamos gamyboje šiuo metu naudojamos taršios medžiagos, greitės apdirbimo procesas, bus taupomi gamyboje naudojami gamtiniai ištekliai. Įdiegta įranga prisidės prie racionalesnės gamybos ir atliekų mažinimo principų, energijos taupymo ir šiltnamio efekto mažinimo. 

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.